Glyngøre - Vandets folk siden 1445.

Vandets folk, samfundet på Odden, boede med 2 grusede sandbredder mod fjorden og med sumpen i ryggen. Byen blev første gang nævnt i 1445 ved navnet Gløgind og allerede i 1448 kaldte man byen Glyng(e), men først i 1694 blev byen rigtigt kaldt Glyngør(e). Byens fik navn efter Gly (sump) og inge/ør (gruset strandbred). Det giver mening helt frem til i dag, hvor der stadig er levn fra moser i baglandet og hvor der stadig er grus på strandene.

Glyngøre rager et godt stykke ud i Limfjorden, som en aflang bakket odde og med en strand på hver side. Beliggenheden er fantastisk. Udsigten og den friske luft er en fest for både øje og sjæl. Året rundt ændrer naturens farver sig her. Himlen kan være tung som jern om vinteren og om sommeren uendeligt blå. Kiggene fra strandende, bakkerne og ikke mindst fra havnen er slet ikke til at undvære. Vindene blæser afsted, bølgerne viser tænder og skyerne sejler forbi. I Glyngøre er man altid tæt på vandet og det er slet ikke svært at forstå, at de første der slog sig ned i Glyngøre i middelalderen blev kaldt Vandets folk, for det er vi nemlig stadigvæk.

Allerede i middelalderen, hvor byen hed Gløgind, brødfødte man sig med fiskeri og færgeoverfart. Byen udviklede sig med tiden og ekspanderede kraftigt, da der blev lagt jernbane til godstog i 1870'erne. Med Sallingbanen kom der flere til og da Glyngøre kirke blev indviet i år 1919 var alle 600 glyngøreboere med til indvielsen.

Der har igennem tiderne være nogle af byens borgere der har været særligt visionære og initiativrige. Derfor er Glyngøre kendt for sit blomstrende erhvervsliv. Disse skabte gode arbejdspladser og soliditet. Økonomien voksede til fordel for alle. Glyngøre er derfor også blevet kendt for at være lidt af et erhvervseventyr, specielt op i årene til årtusindskiftet. Det var primært Priess & Co, Glyngøre fiske industri, Jamo, Bodilsen og gennem de sidste år SKOV A/S, der virkelig har fået sat Glyngøre på verdenskortet. Det er helt unikt at være glyngøre bo og at have oplevet Glyngøre i sine velmagtsdage. Glyngøreboerne har altid stået sammen og ikke været bange for at smøge ærmerne op. Det gjorde vi dengang. Det gør vi også i dag. Det er sikkert ildsjælen fra Vandets folk, der lever i os den dag i dag. 

Sippedeje hylder magien ved fjorden, sammenholdet, kvaliteten, ukueligheden og alle de visionære Vandets folk siden 1445.

Fakta:

Første gang man hørte om Glyngøre var i år 1445

Areal: 690,7 km²

Glyngore By

Højste punkt: Glyngøre Hallen

56o 45’ 40”N

8o 52’ 10”Ø

 

Glyngøre Havn. Alt er vand ved siden af...